55 NĂM TRUYỀN THỐNG, 25 NĂM THÀNH LẬP TRUNG TÂM

55 NĂM TRUYỀN THỐNG, 25 NĂM THÀNH LẬP TRUNG TÂM

Vào tháng 12/1964 trường bồi dưỡng cán bộ giáo viên của tỉnh Hải Dương được thành lập, đến năm 1968 hợp nhất với trường bồi dưỡng cán bộ giáo viên tỉnh Hưng Yên thành trường Bồi dưỡng cán bộ giáo viên Hải Hưng. Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và đào tạo năm 1979 đổi tên thành trường Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Giáo dục. Đến năm 1989 tiếp tục hợp nhất Trạm Đại học sư phạm và Trường Bổ túc văn hóa cơ quan tỉnh vào trường Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Giáo dục tỉnh Hải Hưng (nay là Hải Dương).
KHẲNG ĐỊNH TÀI NĂNG VỚI CUỘC THI TIẾNG ANH QUỐC TẾ TOEFL NĂM HỌC 2020-2021 TẠI HẢI DƯƠNG

KHẲNG ĐỊNH TÀI NĂNG VỚI CUỘC THI TIẾNG ANH QUỐC TẾ TOEFL NĂM HỌC 2020-2021 TẠI HẢI DƯƠNG

Được sự đồng ý của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương, Trung tâm GDTX- Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương tiếp tục là đơn vị đồng hành cùng Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam tổ chức cuộc thi tiếng Anh quốc tế dành cho các em học sinh Tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh, năm học 2020-2021.
GIỚI THIỆU VỀ CLB GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDTX TỈNH, THÀNH PHỐ

GIỚI THIỆU VỀ CLB GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDTX TỈNH, THÀNH PHỐ

 Câu lạc bộ Giám đốc Trung tâm (CLB GĐTT) GDTX tỉnh, thành phố được hình thành và đi vào hoạt động từ năm 1987 đến nay vừa tròn 33 năm.