55 NĂM TRUYỀN THỐNG, 25 NĂM THÀNH LẬP TRUNG TÂM

55 NĂM TRUYỀN THỐNG, 25 NĂM THÀNH LẬP TRUNG TÂM

Vào tháng 12/1964 trường bồi dưỡng cán bộ giáo viên của tỉnh Hải Dương được thành lập, đến năm 1968 hợp nhất với trường bồi dưỡng cán bộ giáo viên tỉnh Hưng Yên thành trường Bồi dưỡng cán bộ giáo viên Hải Hưng. Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và đào tạo năm 1979 đổi tên thành trường Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Giáo dục. Đến năm 1989 tiếp tục hợp nhất Trạm Đại học sư phạm và Trường Bổ túc văn hóa cơ quan tỉnh vào trường Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Giáo dục tỉnh Hải Hưng (nay là Hải Dương).
THÔNG TIN TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC THÁNG 7 NĂM 2021

THÔNG TIN TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC THÁNG 7 NĂM 2021

Căn cứ Công văn số 483/UBND-VP ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc liên kết đào tạo đại học theo hình thức VLVH năm 2021 tại Trung tâm GDTX- Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương; Công văn số 1090/UBND-VP ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc giao nhiệm vụ đào tạo và liên kết đào tạo nâng trình độ chuẩn cho giáo viên mầm non, tiểu học, THCS tại Trung tâm; Công văn số 378/SGD&ĐT ngày 13/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương về tổ chức các lớp đào tạo nâng chuẩn theo kế hoạch số 4808/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Hải Dương.
GIỚI THIỆU VỀ CLB GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDTX TỈNH, THÀNH PHỐ

GIỚI THIỆU VỀ CLB GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDTX TỈNH, THÀNH PHỐ

 Câu lạc bộ Giám đốc Trung tâm (CLB GĐTT) GDTX tỉnh, thành phố được hình thành và đi vào hoạt động từ năm 1987 đến nay vừa tròn 33 năm.