55 NĂM TRUYỀN THỐNG, 25 NĂM THÀNH LẬP TRUNG TÂM

55 NĂM TRUYỀN THỐNG, 25 NĂM THÀNH LẬP TRUNG TÂM

Vào tháng 12/1964 trường bồi dưỡng cán bộ giáo viên của tỉnh Hải Dương được thành lập, đến năm 1968 hợp nhất với trường bồi dưỡng cán bộ giáo viên tỉnh Hưng Yên thành trường Bồi dưỡng cán bộ giáo viên Hải Hưng. Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và đào tạo năm 1979 đổi tên thành trường Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Giáo dục. Đến năm 1989 tiếp tục hợp nhất Trạm Đại học sư phạm và Trường Bổ túc văn hóa cơ quan tỉnh vào trường Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Giáo dục tỉnh Hải Hưng (nay là Hải Dương).
GIỚI THIỆU VỀ CLB GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDTX TỈNH, THÀNH PHỐ

GIỚI THIỆU VỀ CLB GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDTX TỈNH, THÀNH PHỐ

 Câu lạc bộ Giám đốc Trung tâm (CLB GĐTT) GDTX tỉnh, thành phố được hình thành và đi vào hoạt động từ năm 1987 đến nay vừa tròn 33 năm.