Trang chủ / TUYỂN SINH / Ngoại ngữ - Tin học
LỊCH BỒI DƯỠNG VÀ ÔN THI TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A2 VÀ LỊCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT
Trung tâm GDTX thông báo lịch bòi dưỡng và ôn thi Tiếng Anh trình độ A2 và thi chúng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin như sau:
THÔNG BÁO THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH A-B-C THEO PHÔI CỦA BỘ GIÁO DỤC
Trung tâm GDTX tỉnh liên tục tuyển sinh và thi chứng chỉ Tiếng Anh A-B-C 
Có tin được trình bày trong 1 trang

Trang [1]
Lượt truy cập:
737324
Đang online:
7