Trang chủ / GIỚI THIỆU / Giới thiệu chung
TRUNG TÂM GDTX TỈNH- HƠN 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương –Địa chỉ:  số 310 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, được thành lập theo quyết định số 1565/QĐ-UB ngày 03/10/1995 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Hưng trên cơ sở chuyển từ trường cán bộ Quản lý Giáo dục Hải Hưng thành Trung tâm GDTX tỉnh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Hưng (nay là tỉnh Hải Dương)
Có tin được trình bày trong 1 trang

Trang [1]
Lượt truy cập:
591667
Đang online:
8