I. Thông tin chung
Địa điểm: Số 310 Nguyễn Lương Bằng, tp. Hải Dương
Điện thoại: 0220.6258313 Fax: 0220.3891300
Email: gdtxhaiduong@gmail.com
Website: www.gdtxtinhhaiduong.edu.vn
Xếp hạng trung tâm: Hạng III.

1. Lãnh đạo đơn vị: 
Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc: TS. Hoàng Tiến Dũng
ĐT: 0220 6258 308- Email: dunghoang232@gmail.com

Phó Bí thư Đảng uỷ - Phó Giám đốc: ThS. Đỗ Thị Thoa
ĐT: 0220 6258 306- Email: thoadogdtx@gmail.com

Phó Giám đốc: ThS. Phạm Văn Trúc
ĐT:0983097045 - Email:tructhuy@gmail.com

Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Trọng Nhuế 
 ĐTCQ: 0220.6258310    -  DĐ: 0987458808

2. Các phòng chức năng, chuyên môn
2.1 Phòng Hành chính- Tài vụ
TP: CN. Nguyễn Sơn Ninh    - ĐTCQ: 0220.3891300       - DĐ: 0904.277525
2.2 Phòng Quản lý đào tạo
TP: ThS. Nguyễn Trọng Nhuế   - ĐTCQ: 0220.6258310    -  DĐ: 0987458808
2.3 Phòng Tư vấn Du học và Hợp tác quốc tế
TP: ThS. Vũ Thị Ngọc Dung     - ĐTCQ: 0220.6258312     -  DĐ: 0947170699
2.4 Phòng Dạy văn hoá và Liên kết Nghề
TP: ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung   - ĐTCQ: 0220.6258305   -  DĐ: 0975223699
2.5 Phòng Ngoại ngữ -Tin học
TP: ThS. Quách Trung Hậu   - ĐTCQ: 0220.6258314   -  DĐ: 0936479209

+
Xem ảnh gốc

II. Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm
Trung tâm GDTX- Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương (Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương) được thành lập theo Quyết định số 1565/QĐ-UB ngày 03/10/1995 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hải Hưng (nay là Hải Dương) trên cơ sở chuyển từ trường cán bộ Quản lý Giáo dục Hải Hưng thành Trung tâm GDTX tỉnh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Hưng. Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương hoạt động theo Quyết định số 4909/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2008 quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh. Đến ngày 15/5/2020 Trung tâm được đổi tên thành Trung tâm GDTX- Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương theo Quyết định số 1262/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Trung tâm đã được bổ sung nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu du học nước ngoài theo quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 01/04/2016 và được Sở Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo quyết định số 182/QĐ-SGDĐT ngày 15/3/2017. 
Hiện nay Trung tâm Giáo dục thường xuyên-Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo Quyết định số 1779/QĐ-SGDĐT ký ngày 31/12/2019, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Trung tâm có chức năng thực hiện các chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu học tập thường xuyên, suốt đời của nhân dân; đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho hàng nghìn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; liên kết đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học, các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn theo nhu cầu người học.

III. Định hướng phát triển trong thời gian tới
Phát huy tinh thần lấy người học làm trung tâm, Trung tâm GDTX- Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương đang tiếp tục triển khai các chương trình liên kết đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân.Trung tâm tập trung liên kết với các cơ sở giáo dục đào tạo để làm tốt nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn, đào tạo đội ngũ giáo viên đạt chuẩn có trình độ đại học đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tập trung bồi dưỡng và cấp chứng chỉ CNTT theo nhiệm vụ được giao. Ngoài ra đơn vị tiếp tục tăng cường bồi dưỡng các chương trình Tiếng Anh cho thiếu nhi có yếu tố người nước ngoài và các lớp bồi dưỡng theo mô hình dự án Smartcom, luyện thi IELTS tập trung trong dịp hè 2020; đồng thời đẩy mạnh các chương trình tư vấn du học, liên kết đào tạo bồi dưỡng và sát hạch cấp chứng chỉ Tin học theo Thông tư 03/TTBTTTT, Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, chứng chỉ Tiếng anh 6 bậc dành cho người Việt nam, chứng chỉ Chức danh nghề nghiệp theo thông tư 20,21,22,23/ TT BGDĐT và các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn khác….
Trung tâm GDTX- Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương đang chủ động tìm hiểu, bắt tay hợp tác với cơ quan, công ty, doanh nghiệp để xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch để tổ chức các lớp bồi dưỡng, đào tạo cho các đơn vị, đặc biệt là chương trình đào tạo trực tuyến E- learning và mở rộng đào tạo cử nhân ngôn ngữ Anh VB2, các chương trình bồi dưỡng tiếng Anh cho cán bộ công chức, viên chức theo Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Chính phủ về phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030”; tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy về việc mở lớp đại học ngành Luật VB2 cho đối tượng là cán bộ thuộc diện các cấp ủy quản lý./.