Một số hình ảnh trong Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm GDTX tỉnh

+ .
Xem ảnh gốc

 
.