Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương liên kết với trường Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh Đại học theo phương thức đào tạo trực tuyến các ngành:

+
Xem ảnh gốc


* Luật                                                   * Kế toán

* Luật   Kinh tế                                   * Quản trị kinh doanh

* Công nghệ thông tin                         * Tài chính - Ngân hàng

* Ngôn ngữ Anh                                   * Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành

1. Đối tượng tuyển sinh

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, lực lượng vũ trang... (đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học...

          - Sinh viên đang theo học tại các trường Cao đẳng, Đại học

2. Thời gian đào tạo: căn cứ vào hồ sơ, văn bằng của sinh viên khi xét tuyển, cụ thể như sau:

Ngành đào tạo

Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo

(năm)

Số tín chỉ (cho đối tượng có bằng THPT

Bằng khác (TCCN, CĐ, ĐH)

THPT

TC

Khác ngành

TC

Cùng ngành

CĐ  Khác ngành

CĐ Cùng ngành

ĐH

Ngôn ngữ Anh

3,5

3,5

2,5 -3,0

2,0

1,5

1,5 - 2,0

138 tín chỉ

Được miễn trừ theo Hội đồng xét miễn môn của Nhà trường

Kế toán

134 tín chỉ

Ngân hàng

138 tín chỉ

Quản trị Kinh doanh

134 tín chỉ

Quản trị du lịch và Lữ hành

138 tín chỉ

Luật Kinh tế

128 tín chỉ

Công nghệ thông tin

140 tín chỉ

3. Hình thức tuyển sinh:

          - Xét tuyển theo hồ sơ, văn bằng

          - Nhận hồ sơ liên tục trong năm

4. Kinh phí:

          - Lệ phí xét tuyển: 100.000 đồng/ hồ sơ

          - Lệ phí làm thẻ tích hợp (Thẻ sinh viên, thẻ ngân hàng, thẻ thư viên, thẻ khai thác học liệu số): 200.000 đồng/sv

          - Học phí, học liệu: 310.000 đồng/tín chỉ

5. Thủ tục đăng ký: thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ theo mẫu phát hành miễn phí (có thể tải hồ sơ theo địa chỉ: https://tuyensinh.hou.edu.vn/tintucchitiet/BT236).

6. Địa điểm nhận hồ sơ:

          Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Hải Dương

Địa chỉ: Số 310 Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 02206.258.305;  Di động: 0975.223.699

          Website: gdtxtinhhaiduong.edu.vn