💥💥💥Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương liên kết với trường Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh và đào tạo chương trình Elearning trình độ Đại học các ngành năm 2023.

+
Xem ảnh gốc

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương và để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác “Xây dựng xã hội học tập” tại địa phương, Trung tâm GDTX – Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương phối hợp với các Trường Đại học có uy tín tuyển sinh và đào tạo chương trình Elearning trình độ đại học các ngành năm 2023, cụ thể như sau:

👉 Ngành đào tạo: Công nghệ Thông tin, Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Luật, Luật Kinh tế, Ngôn ngữ Anh, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Quản trị Khách sạn, Thương mại điện tử.

👉 Khai giảng và cấp tài khoản: tháng 9/2023

👉 Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Dạy văn hóa và liên kết nghề- Trung tâm GDTX- Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương

☎️Điện thoại: 0226258305 📱 0975.223.699

---------------------

🏠Trung tâm GDTX- Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương

Số 310 Nguyễn Lương Bằng, tp. Hải Dương

🌎 http://gdtxtinhhaiduong.edu.vn/

📧 gdtxhaiduong@gmail.com