Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan nhà nước, trong các doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu, Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương liên kết với nhiều trường Đại học mở các lớp đào tạo đại học hệ VLVH.

+
Xem ảnh gốc

1. Lớp ĐH Luật Văn bằng 2

✅ Trường liên kết: Trường ĐH Luật Hà Nội

✅ Đối tượng TS: Người đã có 1 bằng ĐH

✅ Thời gian đào tạo: 2,5 năm, học vào các ngày cuối tuần.

2. Lớp ĐH Luật Tổng hợp

✅ Trường liên kết: Trường ĐH Vinh

✅ Đối tượng TS: Người đã tốt nghiệp THPT và tương đương trở lên.

✅ Thời gian đào tạo: 2 - 4 năm, học vào các ngày cuối tuần.

3. Lớp ĐH Quản lý Văn hóa

✅ Trường liên kết: Trường ĐH Vinh

✅ Đối tượng TS: Người đã tốt nghiệp THPT và tương đương trở lên.

✅ Thời gian đào tạo: 2 - 4 năm, học vào các ngày cuối tuần.

4.Lớp ĐH Quản lý Đất đai, Tài nguyên - Môi trường.

✅ Trường liên kết: Trường ĐH Vinh

✅ Đối tượng TS: Người đã tốt nghiệp THPT và tương đương trở lên.

✅ Thời gian đào tạo: 2 - 4 năm, học vào các ngày cuối tuần.

5. Lớp ĐH Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

✅ Trường liên kết: Trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội

✅ Đối tượng TS: Người đã tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp ĐH các ngành.

✅ Thời gian đào tạo: 2 – 4,5 năm, học vào các ngày cuối tuần.

6. Lớp Cao đẳng Giáo dục Mầm non

✅ Trường liên kết: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

✅ Đối tượng TS: Người đã tốt nghiệp THPT và tương đương.

✅ Thời gian đào tạo: 2,5 – 3 năm, học vào các ngày cuối tuần.

7. Lớp ĐH Quản trị Văn phòng, Thông tin – Thư viện

✅ Trường liên kết: Trường ĐH Khoa học xã hội & nhân văn – ĐH Quốc Gia Hà Nội.

✅ Đối tượng TS: Người đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

✅ Thời gian đào tạo: 2,5 – 3 năm, học vào các ngày cuối tuần.

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý đào tạo - Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương ( 310, Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương).

ĐT: 02206 258 310. ĐTDĐ: 0969 906 555