Đăng lúc: 25/7/2019

LỊCH BỒI DƯỠNG VÀ ÔN THI TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A2 VÀ LỊCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT

Trung tâm GDTX thông báo lịch bòi dưỡng và ôn thi Tiếng Anh trình độ A2 và thi chúng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin như sau:



1. LỊCH BỒI DƯỠNG VÀ ÔN THI TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A2 (BẬC 2 THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC CHÂU ÂU DÀNH CHO VIỆT NAM)

- Đối tượng tuyển: mọi đối tượng có nhu cầu
- Thời gian: thứ 7 + CN (27+28/07/2019)
- Địa điểm học: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Hải Dương – số 310 Nguyễn Lương Bằng - TP Hải Dương 

2. LỊCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT THEO THÔNG TƯ 03 BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

- Đối tượng tuyển: mọi đối tượng có nhu cầu
- Thời gian: thứ 7 + CN (27+28/07/2019)
- Địa điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Hải Dương – số 310 Nguyễn Lương Bằng - TP Hải Dương 


3. Mọi chi tiết xin liên hệ:
Phòng Đào tạo ngắn hạn - Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương 
Điện thoại: 0220.6258314; 0936.479.209; 0983.721.498.


Lượt truy cập:
668421
Đang online:
5