Trung tâm GDTX thông báo lịch bòi dưỡng và ôn thi Tiếng Anh trình độ A2 và thi chúng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin như sau:

+
Xem ảnh gốc


1. LỊCH BỒI DƯỠNG VÀ ÔN THI TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A2 (BẬC 2 THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC CHÂU ÂU DÀNH CHO VIỆT NAM)

- Đối tượng tuyển: mọi đối tượng có nhu cầu
- Thời gian: thứ 7 + CN (27+28/07/2019)
- Địa điểm học: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Hải Dương – số 310 Nguyễn Lương Bằng - TP Hải Dương 

2. LỊCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT THEO THÔNG TƯ 03 BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

- Đối tượng tuyển: mọi đối tượng có nhu cầu
- Thời gian: thứ 7 + CN (27+28/07/2019)
- Địa điểm thi: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Hải Dương – số 310 Nguyễn Lương Bằng - TP Hải Dương 


3. Mọi chi tiết xin liên hệ:
Phòng Đào tạo ngắn hạn - Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương 
Điện thoại: 0220.6258314; 0936.479.209; 0983.721.498.