Trang chủ / TUYỂN SINH / Đại học - Sau đại học
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HỆ VLVH NĂM 2020

Thực hiện Luật Giáo dục sửa đổi số 43/2019/QH14 của Quốc hội đã thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019 quy định tại Điều 72 yêu cầu về trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020.

Được sự cho phép của UBND tỉnh Hải Dương, Trung tâm GDTX- Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương liên kết với các trường đại học thông báo tuyển sinh các lớp đại học sư phạm hình thức VLVH năm 2020 cụ thể như sau:

Thông báo Tuyển sinh (Tháng 3- 2020)
Đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, Sở Nội vụ yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn rà soát và lập danh sách cử cán bộ, công chức đi đào tạo đại học (hệ VLVH) theo vị trí công việc đang đảm nhiệm tại Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2020
Thực hiện Luật Giáo dục sửa đổi số 43/2019/QH14 của Quốc hội quy định tại Điều 72 yêu cầu về trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo;
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC  THEO PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO  TRỰC TRUYẾN (E-LEARNING)
Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương liên kết với trường Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh Đại học theo phương thức đào tạo trực tuyến các ngành:
TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HỆ VLVH 2019

Theo Luật Giáo dục sửa đổi: Luật số 43/2019/QH14 của Quốc hội đã thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019 quy định tại Điều 72 yêu cầu về trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020 như sau:

a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non;

b) Có bằng cử nhân (bằng đại học) thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.)

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ELEARNING
Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương liên kết với trường Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh Đại học theo phương thức đào tạo trực tuyến các ngành:
TUYỂN SINH CÁC LỚP LIÊN THÔNG, TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ QUÝ 4 NĂM 2019

Thực hiện Quyết định số 4779/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc giao chỉ tiêu kế hoạch liên kết đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 cho Trung tâm GDTX tỉnh.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các nhà trường, Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương liên kết với Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Trường Chính trị tỉnh thông báo tuyển sinh các lớp đại học sư phạm; lớp trung cấp lý luận chính trị đợt 2 (hệ VLVH) năm 2019 cụ thể như sau:

Tuyển sinh các lớp Liên thông, văn bằng 2 Đại học trong tháng 7 và 8/2019

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong và ngoài tỉnh để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương phối hợp với các trường đại học thông báo tuyển sinh các lớp đại học năm 2018 như sau:

Trung tâm GDTX tỉnh Hải dương tuyển sinh đợt 1 năm 2019
Có tin được trình bày trong 1 trang

Trang [1]
Lượt truy cập:
591623
Đang online:
7