Trang chủ / TUYỂN SINH / Đại học - Sau đại học
Tuyển sinh các lớp Liên thông, văn bằng 2 Đại học trong tháng 7 và 8/2019

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong và ngoài tỉnh để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương phối hợp với các trường đại học thông báo tuyển sinh các lớp đại học năm 2018 như sau:

Trung tâm GDTX tỉnh Hải dương tuyển sinh đợt 1 năm 2019
Có tin được trình bày trong 1 trang

Trang [1]
Lượt truy cập:
166560
Đang online:
2