Đăng lúc: 18/2/2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẠI HỌC HÌNH THỨC VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2020

Thực hiện Luật Giáo dục sửa đổi số 43/2019/QH14 của Quốc hội quy định tại Điều 72 yêu cầu về trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo;


Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các nhà trường, Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương liên kết với các trường đại học thông báo tuyển sinh các lớp đại học hình thức VLVH năm 2020 cụ thể như sau:

1. Lớp ĐHSP ngành Giáo dục Mầm non của Trường ĐHSP Hà Nội 2

          + Đối tượng: Tốt nghiệp trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm mầm non.        

+ Thời gian đào tạo: Lớp học gồm 2 đối tượng: Tốt nghiệp cao đẳng học từ 1,5-2 năm; tốt nghiệp trung cấp học từ 2,5-3 năm, học vào thứ 7, chủ nhật.

          + Thời gian thi tuyển sinh đầu vào: Ngày 22,23/02/2020 (Thi bổ sung)

2. Lớp ĐHSP ngành Tin học của Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2

          + Đối tượng: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm theo chuyên ngành đào tạo hoặc cao đẳng CNTT có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

          + Thời gian đào tạo: 1,5- 2 năm, học vào thứ 7, chủ nhật.

          + Thời gian thi tuyển đầu vào: Ngày 22,23/02/2020 (Thi  bổ sung)

3. Lớp ĐHSP ngành Giáo dục Tiểu học của Trường ĐHSP Hà Nội

                   + Đối tượng: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học.

         + Thời gian đào tạo: 1,5- 2 năm, học vào thứ 7, chủ nhật.

          + Thời gian ôn tập và thi tuyển sinh đầu vào: Tháng 3-4/2020.

4.Lớp ĐHSP ngành Mỹ thuật của Trường ĐHSP Hà Nội

                   + Đối tượng: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Mỹ thuật. 

         + Thời gian đào tạo: 1,5- 2 năm, học vào thứ 7, chủ nhật.

          + Thời gian thi tuyển sinh đầu vào: Tháng 3-4/2020.

5. Lớp ĐHSP ngành Sinh học của Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2

          + Đối tượng: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm theo chuyên ngành đào tạo.

          + Thời gian đào tạo: 1,5- 2 năm, học vào thứ 7, chủ nhật.

          + Thời gian thi tuyển đầu vào: Tháng 3-4/2020.

6. Lớp ĐHSP các ngành: Văn, Sử, Địa, Toán, Lý, Hóa, T Anh, Âm nhạc,  Thể dục của Trường Đại học sư phạm Hà Nội

+ Đối tượng: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm theo chuyên ngành đào tạo.

+ Thời gian đào tạo: 1,5- 2 năm, học vào thứ 7, chủ nhật.

+ Thời gian tập trung lớp học: Khi có đủ số lượng đăng ký và nộp hồ sơ về Trung tâm GDTX tỉnh từ 30 học viên trở lên.

 

7. Lớp ĐHSP văn bằng 2 ngành Toán, Ngữ văn, Vật lý, Tiểu học, Mầm non của Trường ĐHSP Thái Nguyên

          + Đối tượng: Tốt nghiệp đại học sư phạm các ngành.

          + Thời gian đào tạo: 1,5- 2 năm, học vào thứ 7, chủ nhật.

+ Hình thức tuyển sinh: xét tuyển đầu vào.

          + Thời gian tập trung lớp và nhập học: Khi có đủ số lượng đăng ký và nộp hồ sơ về Trung tâm GDTX tỉnh từ 30 học viên trở lên.

8. Lớp Đại học ngành Thư  viện- Thiết bị trường học của Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên

+ Đối tượng: Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng thư viện, thiết bị trường học. (Nếu tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng các ngành khác thì phải học bổ túc kiến thức)

          + Thời gian đào tạo: 1,5năm đối với hệ cao đẳng và 2,5 năm đối với hệ trung cấp.

          + Thời gian ôn tập và thi tuyển đầu vào: Tháng 3-4/2020.

9. Lớp Đại học ngành Quản trị văn phòng (Lưu trữ học) của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

+ Đối tượng: Tốt nghiệp trung cấp,cao đẳng trong cùng khối ngành đào tạo.

          + Thời gian đào tạo: 1,5- 3 năm, học vào thứ 7, chủ nhật.

          + Thời gian ôn tập và thi tuyển đầu vào: Tháng 3-4/2020.

10. Lớp Đại học VB2 ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Mở Hà Nội (Cấp bằng cử nhân, ngành Ngôn ngữ Anh, thay thế cho chứng chỉ tiếng Anh A1, A2, B1,B2,C1,C2) để đáp ứng theo yêu cầu Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Chính phủ về việc Quyết định phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030”;

          + Đối tượng: Tốt nghiệp đại học các ngành.

          + Thời gian đào tạo: 1,5- 2 năm, đào tạo theo tín chỉ, học vào thứ 7, chủ nhật.

+ Hình thức tuyển sinh: xét tuyển đầu vào.

* Kinh phí: Theo quy định của nhà trường.

* Địa điểm học: Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương

* Mua và nộp hồ sơ: Phòng Quản lý đào tạo, Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương. Địa chỉ: 310 Nguyễn Lương Bằng- Thành phố Hải Dương. ĐT: 0220.6258.310. Di động: 0963.786.186. Website: gdtxtinhhaiduong.edu.vn.

            Kính đề nghị Lãnh đạo phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, thị xã; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS xây dựng kế hoạch đào tạo theo chuẩn giáo viên của từng cấp học và thông báo cho các đối tượng chưa đạt chuẩn đăng ký đi học các lớp đại học trên kịp thời./.

Đơn vị xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu ĐT, VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

 

TS. Hoàng Tiến Dũng

 

 

 

 


Lượt truy cập:
737731
Đang online:
7