Đăng lúc: 12/2/2020

THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ PHỎNG VẤN (VÒNG 2)

Hội đồng xét tuyển giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn ) vòng 2)


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN GIÁO VIÊN TRUNG TÂM  GDTX TỈNH HẢI DƯƠNG

THÔNG BÁO

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ PHỎNG VẤN (VÒNG 2)

 

 

 

TT

 

 

Họ và tên thí sinh đăng ký dự xét tuyển

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

Trình độ đào tạo

 

Chuyên ngành đào tạo

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

 

 

Trình độ Ngoại ngữ

 

 

Trình độ Tin học

 

Vị trí việc làm đăng ký

dự xét tuyển

 

Đối tượng ưu tiên

Nam

Nữ

 

1

Nguyễn Thị Mai Anh

 

22/09/1992

ĐH

SP Ngữ văn

 

B1

Tiếng Anh

UD CNTT

cơ bản

GV dạy môn Ngữ văn

 

 

2

Nguyễn Thị Thu Hương

 

30/03/1995

ĐH

SP Tiếng Anh

 

B

Tiếng Trung

Tin học

ứng dụng B

GV dạy môn Tiếng Anh

 

 

3

Nguyễn Thị Loan

 

30/04/1983

ĐH

CNTT

x

B

Tiếng Anh

Đại học

GV dạy môn Tin học

 

 

4

Cao Thị Tuyết

 

24/05/1982

ĐH

Tiếng Anh

x

B

Tiếng Trung

UD CNTT

cơ bản

GV dạy môn Tiếng Anh

 

 

5

Vũ Phúc Tân

07/08/1985

 

ĐH

SP Toán

 

B2 Tiếng Anh

UD CNTT

cơ bản

GV dạy môn Toán

 

                                                                                                          Hải Dương, ngày 11 tháng 02 năm 2020

                                                                                                       CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

                                                                                                                                   (đã ký

                                                                                                   GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                                                                                                                         Lương Văn Việt


Lượt truy cập:
591589
Đang online:
5