Hội đồng xét tuyển giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh trân trọng thông báo !

+
Xem ảnh gốc

THÔNG BÁO

Thời gian và địa điểm tổ chức phỏng vấn

---------------

                                                                                     

Thực hiện Kế hoạch xét tuyển giáo viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương

Hội đồng xét tuyển thông báo cụ thể thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn đối với các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Vòng 2 như sau:

1- Thời gian:  Từ 07h30 ngày 24/02/2020

Thí sinh có mặt lúc 07h00 tại khu vực phỏng vấn, mang theo Chứng minh nhân dân/thẻ CCCD. Thí sinh xem sơ đồ phòng phỏng vấn, nội quy xét tuyển được niêm yết tại khu vực phỏng vấn và phòng tập trung phỏng vấn.

2- Địa điểm tổ chức phỏng vấn:

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hải Dương, Địa chỉ: số 310 – Nguyễn Lương Bằng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

 

Hội đồng xét tuyển thông báo để các thí sinh được biết và thực hiện./.