Thực hiện Luật Giáo dục sửa đổi số 43/2019/QH14 của Quốc hội đã thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019 quy định tại Điều 72 yêu cầu về trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020.

Được sự cho phép của UBND tỉnh Hải Dương, Trung tâm GDTX- Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương liên kết với các trường đại học thông báo tuyển sinh các lớp đại học sư phạm hình thức VLVH năm 2020 cụ thể như sau:

+

1.Lớp ĐHSP ngành Giáo dục Mầm non của Trường ĐHSP Hà Nội 21. 

          + Đối tượng: Tốt nghiệp trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm mầm non. 

+ Thời gian đào tạo: Lớp học gồm 2 đối tượng: Tốt nghiệp cao đẳng học từ 1,5-2 năm; tốt nghiệp trung cấp học từ 2,5-3 năm, học vào thứ 7, chủ nhật.

          + Thời gian ôn tập và thi tuyển sinh đầu vào: Dự kiến tháng 7-8/2020.

2. Lớp ĐHSP ngành Giáo dục Tiểu học của Trường ĐHSP Hà Nội

                   + Đối tượng: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học.

         + Thời gian đào tạo: 1,5- 2 năm, học vào thứ 7, chủ nhật.

          + Thời gian ôn tập và thi tuyển sinh đầu vào: Dự kiến tháng 7-8/2020.

3. Lớp ĐHSP các ngành khối THCS:  Toán, Vật lý, Sinh học, Tiếng Anh, Mỹ thuật của Trường Đại học sư phạm Hà Nội

+ Đối tượng: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm theo chuyên ngành đào tạo.

+ Thời gian đào tạo: 1,5- 2 năm, học vào thứ 7, chủ nhật.

         + Thời gian ôn tập và thi tuyển sinh đầu vào: Dự kiến tháng 7-8/2020.

(Các lớp đại học sư phạm ngành Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học sẽ tổ chức ôn tập nếu đủ số lượng mở lớp)

4. Lớp ĐHSP văn bằng 2 ngành Toán của Trường ĐHSP Thái Nguyên

          + Đối tượng: Tốt nghiệp đại học sư phạm các ngành.

          + Thời gian đào tạo: 1,5- 2 năm, học vào thứ 7, chủ nhật.

+ Hình thức tuyển sinh: xét tuyển đầu vào.

          + Thời gian nhập học: Dự kiến tháng 8/2020.

5. Lớp Đại học VB2 ngành Ngôn ngữ Anh- Trường Đại học Mở Hà Nội

+ Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp đại học các ngành, thời gian đào tạo từ 1,5- 2 năm, học ngoài giờ hành chính theo hình thức xét tuyển đầu vào.

(Cấp bằng cử nhân, ngành Ngôn ngữ Anh thay thế  chứng chỉ Tiếng anh A1, A2, B1,B2,C1,C2) để đáp ứng theo yêu cầu tại Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 19/11/2019 của Chính phủ về phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030”;

+ Thời gian nhập học lớp 2: Dự kiến tháng 8/2020.

6. Lớp Đại học ngành Thư  viện- Thiết bị trường học - Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên

+ Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng thư viện, thiết bị trường học. (Nếu tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng các ngành khác thì phải học bổ túc kiến thức). Thời gian đào tạo từ 1,5 -2,5 năm tùy theo từng đối tượng.

          + Thời gian thi tuyển đầu vào: Dự kiến tháng 7-8/2020.

7. Lớp Đại học ngành Quản trị văn phòng (Văn thư lưu trữ) - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

+ Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung cấp trong cùng khối ngành đào tạo trở lên. Thời gian đào tạo từ 1,5 -2,5 năm tùy theo từng đối tượng, học ngoài giờ hành chính theo hình thức xét tuyển đầu vào.

          + Thời gian tập trung và nhập học: Dự kiến tháng 8/2020.

          * Kinh phí: Theo quy định của nhà trường.

* Địa điểm học: Trung tâm GDTX- Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương

* Mua và nộp hồ sơ: Phòng Quản lý đào tạo, Trung tâm GDTX- NN,TH tỉnh Hải Dương. 

Địa chỉ: 310 Nguyễn Lương Bằng- Thành phố Hải Dương. Website: gdtxtinhhaiduong.edu.vn.

 ĐT: 0220.6258.310. Di động: 0963.786.186. 

Hoặc gửi danh sách đăng ký qua Email: phongtuyensinhgdtx@gmail.com