Được sự cho phép của UBND tỉnh Hải Dương về liên kết đào tạo đại học theo hình thức VLVH tại Công văn số 483/UBND-VP ngày 09/02/2021, Trung tâm GDTX- Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương liên kết với các trường đại học tuyển sinh các lớp đại học theo hình thức VLVH năm 2022 như sau:

+
Xem ảnh gốc

1. Lớp Đại học VB2 ngành Luật - Trường Đại học Luật Hà Nội

+ Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp đại học các ngành, thời gian đào tạo từ 2- 2,5 năm, học ngoài giờ hành chính theo hình thức xét tuyển đầu vào.

2. Lớp Đại học VB2 ngành Ngôn ngữ Anh/CNTT- Trường Đại học Mở Hà Nội

+ Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp đại học các ngành, thời gian đào tạo từ

1,5- 2 năm, học ngoài giờ hành chính theo hình thức xét tuyển đầu vào.

(Cấp bằng cử nhân, ngành Ngôn ngữ Anh thay thế chứng chỉ tiếng Anh A1, A2, B1,B2,C1,C2).

3. Lớp Đại học ngành Luật - Trường Đại học Vinh

+ Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp các chuyên ngành gần từ trình độ trung cấp, học 2,5-3 năm; cao đẳng học 2-2,5 năm; đại học học các ngành từ 1,5-2 năm, học ngoài giờ hành chính theo hình thức xét tuyển.

4. Lớp Đại học ngành Kế toán -Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

+ Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học học từ 1,5-2 năm; tốt nghiệp trung cấp, THPT từ 2,5 - 3 năm, đào tạo theo tín chỉ, tùy theo từng đối tượng, học ngoài giờ hành chính theo hình thức xét tuyển. .

5. Lớp Đại học ngành Quản lý nhà nước ( Hành chính công ) của Trường Đại học Kinh doanh & công nghệ Hà Nội

+ Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp từ trình độ trung cấp các ngành trở lên, thời gian đào tạo từ 2-3 năm, học ngoài giờ hành chính theo hình thức xét tuyển.

6. Lớp Đại học ngành Quản lý văn hóa - Trường Đại học Văn hóa

+ Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học học từ 1,5-2 năm; tốt nghiệp trung cấp học từ 2,5 - 3 năm, đào tạo theo tín chỉ, tùy theo từng đối tượng, học ngoài giờ hành chính theo hình thức xét tuyển.

7. Lớp Đại học Luật Hành chính- Đại học Kinh tế Quốc dân

+ Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp từ trình độ trung cấp các ngành trở lên, học ngoài giờ hành chính theo hình thức xét tuyển.

8. Các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp gồm các chuyên ngành: Chuyên viên chính, chuyên viên, văn thư, Kế toán; Địa chính, Y tế ….

Ngoài ra đơn vị còn phối hợp với trường liên kết tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu về công tác chuyên môn cho các tổ chức, cá nhân đặt hàng theo nhu cầu.

* Kinh phí đào tạo: Theo quy định của nhà trường

* Địa điểm học: Trung tâm GDTX- Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương.

* Mua và nộp hồ sơ: Phòng Quản lý đào tạo, Trung tâm GDTX- NN, TH tỉnh Hải Dương.

Địa chỉ: Số 310 Nguyễn Lương Bằng- thành phố Hải Dương. Điện thoại: DĐ 0963.786.186

---------

👉👉👉Trung tâm GDTX- Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương

🏠 310 Nguyễn Lương Bằng

🌎 http://gdtxtinhhaiduong.edu.vn/

📧 gdtxhaiduong@gmail.com