Theo Luật Giáo dục sửa đổi: Luật số 43/2019/QH14 của Quốc hội đã thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2019 quy định tại Điều 72 yêu cầu về trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020 như sau:

a) Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên đối với giáo viên mầm non;

b) Có bằng cử nhân (bằng đại học) thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.)

+
Xem ảnh gốc

Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương liên kết với các trường đại học tuyển sinh các lớp đại học hệ VLVH năm 2019 như sau:

    1. Lớp ĐHSP ngành Giáo dục Mầm non của Trường ĐHSP Hà Nội 2

          + Đối tượng: Tốt nghiệp trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm mầm non.        

+ Thời gian đào tạo: 1,5-2 năm cho đối tượng tốt nghiệp cao đẳng; 2,5-3 năm cho đối tượng tốt nghiệp trung cấp, học vào thứ 7, chủ nhật.

+ Thời gian ôn tập đầu vào: Ngày 20/10,27/10,03/11/2019.

          + Thời gian thi tuyển đầu vào: Dự kiến ngày 09-10/11/2019

+ Địa điểm ôn tập, thi tuyển và học: Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương.

2.    Lớp ĐHSP ngành Tin học của Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2

          + Đối tượng: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm theo chuyên ngành đào tạo hoặc cao đẳng CNTT có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

          + Thời gian đào tạo: 1,5- 2 năm, học vào thứ 7, chủ nhật.

          + Thời gian ôn tập đầu vào: Ngày 20/10,27/10,03/11/2019.

+ Thời gian thi tuyển đầu vào: Dự kiến ngày 09-10/11/2019

+ Địa điểm ôn tập, thi tuyển và học: Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương.

3.    Lớp ĐHSP ngành Giáo dục Tiểu học của Trường ĐHSP Hà Nội

                   + Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm tiểu học.     

+ Thời gian đào tạo: 1,5- 2 năm, học vào thứ 7, chủ nhật.

          + Thời gian thi tuyển đầu vào: Dự kiến ngày 23-24/11/2019.

+ Địa điểm ôn tập, thi tuyển và học: Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương.

4.    Lớp ĐHSP ngành Sinh học của Trường Đại học sư phạm Hà Nội

          + Đối tượng: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm theo chuyên ngành đào tạo.

          + Thời gian đào tạo: 1,5- 2 năm, học vào thứ 7, chủ nhật.

          + Thời gian thi tuyển đầu vào: Dự kiến ngày 23-24/11/2019.

+ Địa điểm ôn tập, thi tuyển và học: Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương.

5.              Lớp ĐHSP văn bằng 2 ngành Toán của Trường ĐHSP Thái Nguyên

          + Đối tượng: Tốt nghiệp đại học sư phạm các ngành.

          + Thời gian đào tạo: 1,5- 2 năm, học vào thứ 7, chủ nhật.

+ Hình thức tuyển sinh: xét tuyển đầu vào.

          + Thời gian và địa điểm tập trung: Ngày 10/11/2019 tại Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương. (Riêng lớp VB2 sư phạm các ngành Mầm non, Tiểu học, Ngữ văn, Vật lý sẽ tập trung lớp khi có đủ số lượng mở lớp.)

* Các ngành: Văn, Sử, Địa, Toán, Lý, Hóa, Sinh, T Anh, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục của Trường Đại học sư phạm Hà Nội sẽ tổ chức ôn tập và thi tuyển sinh khi đủ số lượng đăng ký mở lớp.

* Mua và nộp hồ sơ: Phòng Quản lý đào tạo, Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương. Địa chỉ: 310 Nguyễn Lương Bằng- Thành phố Hải Dương. ĐT: 0220.6258.310. Di động: 0963.786.186. Website: gdtxtinhhaiduong.edu.vn.

            Kính đề nghị Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thông báo cho các đối tượng có nhu cầu được biết đến mua, nộp hồ sơ kịp thời để tổ chức ôn tập và thi tuyển sinh./.