Căn cứ Thông tư số 11,12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/04/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

+
Xem ảnh gốc

Thông tư số 11,12/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/5/2021. Các quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này đều bị thay thế và bãi bỏ;

📢 📡 Trung tâm GDTX – Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương tuyển sinh LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM:

🌟 Đăng ký tham gia học NGAY HÔM NAY để được xếp lớp học sớm nhất.

🌹 Hình thức học: Online

🌻 Khai giảng và học tập: tháng 10 năm 2021;

💐 Liên hệ: Phòng Ngoại ngữ - Tin học (Số 310 Nguyễn Lương Bằng, TP. Hải Dương);

☎ 02206.258314 ; 0983.721498 (Ms Trà)

💕 Email: huongtrahd@gmail.com