Nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ để phục vụ tốt công tác chuyên môn theo vị trí việc làm tại các cơ quan nhà nước thiết thực hiệu quả, Trung tâm GDTX- Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu năm 2021, cụ thể như sau:

+

Xem ảnh gốc

1. Các chương trình bồi dưỡng

TT

Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng

Thời lượng

1

Kỹ năng phát ngôn trước báo chí

40 tiết

2

Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin

40 tiết

3

Kỹ năng tổ chức, điều hành hội nghị, hội thảo, họp báo,

trả lời phỏng vấn

40 tiết

4

Kỹ năng chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính,

thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông

40 tiết

5

Kỹ năng giải quyết tranh chấp đất đai

40 tiết

6

Kỹ năng tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo

40 tiết

7

Kỹ năng cập nhật, đọc, hiểu và áp dụng văn bản pháp luật

40 tiết

8

Kỹ năng nâng cao năng lực quản lý tài chính cho chủ

tài khoản

40 tiết

9

Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong thi hành công vụ

40 tiết

10

Kỹ năng tiếp xúc cử tri của HĐND

40 tiết

11

Kỹ năng thuyết trình, tổ chức kỳ họp của Hội đồng nhân dân

40 tiết

12

Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính

40 tiết


2. Kinh phí bồi dưỡng: Theo quy định của nhà trường.

3. Thời gian bồi dưỡng: Tùy theo từng chương trình.

4. Địa điểm tổ chức: Tại Trung tâm GDTX- Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương hoặc tại các địa phương theo nhu cầu của các cơ quan, đơn vị.

5. Liên hệ: Phòng Quản lý đào tạo, Trung tâm GDTX- Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương.
Đ.c Số 310, đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương.
Điện thoại: 0963.786.186. 
---------
👉👉👉Trung tâm GDTX- Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương 
🏠 310 Nguyễn Lương Bằng
🌎 http://gdtxtinhhaiduong.edu.vn
📧 gdtxhaiduong@gmail.com