TUYỂN SINH CÁC LỚP ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC- ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN THÁNG 1 NĂM 2022

+
Xem ảnh gốc

1. Các ngành đào tạo:

- Kế toán;

- Luật Hành chính;

2. Đối tượng: đã tốt nghiệp THPT, TC, CĐ, ĐH các chuyên ngành;

3. Thời gian học: T7,CN hàng tuần;

4. Dự kiến khai giảng: Tháng 1/ 2022

5. Liên hệ: Phòng Quản lý Đào tạo- Hotline: 0963786186/ 0979237707