Được sự cho phép của UBND tỉnh Hải Dương về liên kết đào tạo đại học theo hình thức VLVH tại Công văn số 483/UBND-VP ngày 09/02/2021, Trung tâm GDTX- Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương liên kết với các trường đại học, học viện tuyển sinh các lớp đại học theo hình thức VLVH năm 2021 như sau:

+
Xem ảnh gốc

1. Lớp Đại học ngành Luật - Trường Đại học Vinh

+ Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp các chuyên ngành gần từ trình độ trung cấp, học 2,5-3 năm; cao đẳng học 2-2,5 năm; đại học học từ 1,5-2 năm, học ngoài giờ hành chính theo hình thức xét tuyển. (Lớp đang tuyển sinh bổ sung)

2. Lớp Đại học ngành Kế toán -Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

+ Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học học từ 1,5-2 năm; tốt nghiệp trung cấp, THPT từ 2,5 - 3 năm, đào tạo theo tín chỉ, tùy theo từng đối tượng, học ngoài giờ hành chính theo hình thức xét tuyển. . (Lớp đang tuyển sinh bổ sung)

3. Lớp Đại học ngành Quản lý nhà nước (Hành chính công) của Trường Đại học Kinh doanh & công nghệ Hà Nội (Lớp đang tuyển sinh bổ sung)

+ Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp từ trình độ trung cấp các ngành trở lên, thời gian đào tạo từ 2-3 năm, học ngoài giờ hành chính theo hình thức xét tuyển.

4. Lớp Đại học ngành Quản lý văn hóa - Trường Đại học Văn hóa

+ Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học học từ 1,5-2 năm; tốt nghiệp trung cấp học từ 2,5 - 3 năm, đào tạo theo tín chỉ, tùy theo từng đối tượng, học ngoài giờ hành chính theo hình thức xét tuyển.

5. Các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp gồm các chuyên ngành:

Ngạch: Chuyên viên chính, chuyên viên, văn thư, Kế toán; Địa chính, Y tế …

* Kinh phí đào tạo: Theo quy định của nhà trường

* Địa điểm học: Trung tâm GDTX- Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương.

* Mua và nộp hồ sơ: Phòng Quản lý đào tạo, Trung tâm GDTX- NN, TH tỉnh Hải Dương. Địa chỉ: Số 310 Nguyễn Lương Bằng- thành phố Hải Dương. Điện thoại: DĐ 0963.786.186. Website: gdtxtinhhaiduong.edu.vn
---------

👉👉👉Trung tâm GDTX- Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương

🏠 310 Nguyễn Lương Bằng

🌎 http://gdtxtinhhaiduong.edu.vn/

📧 gdtxhaiduong@gmail.com