Trung tâm GDTX-NN,TH tỉnh Hải Dương đã liên kết với Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức kỳ thi tuyển sinh đầu vào các lớp nâng chuẩn giáo viên đợt 1 vào ngày 06-07/11/2021 các ngành sư phạm: Mầm non, Tiểu học, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngữ văn.

+
Xem ảnh gốc

Hiện nay Trung tâm sẽ tiếp tục thu hồ sơ tuyển sinh bổ sung đến tháng 12/2021 cho những giáo viên nào chưa đạt chuẩn, chưa biết thông tin mà có nguyện vọng muốn tiếp tục được thi và học cùng với các lớp đại học thuộc các chuyên ngành trên.

Hãy khẩn trương đến Trung tâm để mua và nộp hồ sơ kịp thời.

Liên hệ: Phòng Quản lý đào tạo, Trung tâm GDTX- NN,TH tỉnh Hải Dương qua HOTLINE: 0963.786.186.