Thực hiện công văn số 4864/BGDĐT- GDTX, ngày 08/9/2023 của Bộ giáo dục và Đào tạo V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023; Công văn số: 3390/UBND-VP ngày 12/9/2023 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023; Thực hiện Kế hoạch số 4260/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2022 – 2030 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Công văn số 1620/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 13/9/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương V/v tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 với chủ đề: “Xây dựng năng lực tự học trong kỉ nguyên số”.

        Sáng ngày 02/10/2023, Trung tâm GDTX - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh đã tổ chức khai mạc, phát động hưởng ứng "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023" tới toàn thể CB,GV,NV và HS toàn trường.

+
Xem ảnh gốc

Với chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số”, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm nay gửi tới thông điệp: mỗi cá nhân, mỗi tập thể, dù là còn ở trên ghế nhà trường hay ở bất kỳ cương vị nào cũng cần phải cố gắng rèn luyện, xây dựng khả năng tự học, tự tìm hiểu, tự khám phá tri thức mới.

Đồng thời, liên tục phổ cập về ứng dụng các lĩnh vực chuyển đổi số trong ngành giáo dục, cập nhật các nguồn tài liệu mở trên nền tảng số, tiến tới phổ cập kỹ năng số, kỹ năng bảo đảm an toàn, an ninh mạng đạt trình độ cơ bản cho người dân và đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa tự học trong cộng đồng.

Học tập suốt đời trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay đã không giới hạn việc học trong khuôn khổ không gian, thời gian nhất định, mà việc học tập đã được mở rộng ở mọi lúc, mọi nơi và việc học tập không phải chỉ diễn ra trong nhà trường, trong lớp học mà còn diễn ra trên nền tảng số, Internet, trên các thiết bị di động…, và tất cả mọi người dân đều có thể tham gia học tập đóng góp vào phong trào học tập suốt đời, xây dựng một xã hội học tập.

TS. Hoàng Tiến Dũng - Giám đốc Trung tâm khẳng định việc xây dựng xã hội học tập và phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là chủ trương hết sức đúng đắn. Cả xã hội và người dân cần chung tay để việc học tập suốt đời được duy trì và tiến lên không ngừng, không chỉ dừng ở sự phát động trong một tuần lễ mà mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi người dân phải học tập liên tục, suốt đời bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nắm bắt được khoa học, kỹ thuật, công nghệ giúp làm việc, sản xuất kinh doanh hiệu quả; bản thân và gia đình có cơ hội làm giàu chính đáng.