Hội đồng xét tuyển giáo viên Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương xin trân trọng thông báo kết quả phỏng vấn ngày 24 tháng 2 năm 2020 như sau:

+
Xem ảnh gốc

SỞ GIÁO  DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

    HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN GIÁO VIÊN

TRUNG TÂM GDTX TỈNH HẢI DƯƠNG

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHỎNG VẤN

 

 

 

 

TT

Số báo danh

 

 

Họ và tên thí sinh đăng ký dự xét tuyển

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

Điểm phỏng vấn

 

Nam

Nữ

 

1

 

Nguyễn Thị Mai Anh

 

22/09/1992

83,50

 

2

 

Nguyễn Thị Thu Hương

 

30/03/1995

81,00

 

3

 

Nguyễn Thị Loan

 

30/04/1983

85,00

 

4

 

Cao Thị Tuyết

 

24/05/1982

77,50

 

5

 

Vũ Phúc Tân

07/08/1985

 

90,00

                                                                               Ngày 24 tháng 02 năm 2020

                                                                                                    

                                                                                                  CHỦ TỊCH HĐXT

                                                                                             GIÁM ĐỐC SỞ GD&ĐT

                                                                                                    Lương Văn Việt

                                                                                                           ( Đã ký)