Đăng lúc: 12/6/2019

TUYỂN SINH LỚP 10 GDTX BẬC THPT NĂM HỌC 2019-2020

Trung tâm GDTX tỉnh tuyển sinh lớp 10 GDTX bậc THPT năm học 2019-2020


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG

TRUNG TÂM GDTX TỈNH

 

 

Số:      GDTX/CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

 Hải Dương, ngày ..... tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi:

- Lãnh đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo các Huyện, Thành phố;

- Lãnh đạo UBND các xã, phường.

- Hiệu Trưởng các trường THCS.

 

Căn cứ Quyết định số: 467/QĐ- SGDĐT, ngày 02 tháng 05 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm học 2019- 2020;

Thực hiện chủ trương phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS;

Năm học 2019- 2020 Trung tâm GDTX  tuyển sinh lớp 10 THPT hệ GDTX như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Học sinh tốt nghiệp THCS và bổ túc THCS.

- Người đi làm có nhu cầu hoàn thiện kiến thức chương trình THPT.

2. Chương trình đào tạo THPT tại Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương :

- Chỉ học 7 môn cơ bản, cấp bằng tốt nghiệp như các trường THPT khác.

- Kết hợp học các lớp Trung cấp Nghề, Trung cấp chuyên nghiệp theo nhu cầu (miễn học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP) . Sau khi tốt nghiệp được giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp uy tín trong nước và nước ngoài, hoặc được học liên thông Cao đẳng, Đại học tại Trung tâm.

- Được tham gia các khóa học:

   + Tin học : Cấp chứng chỉ theo qui định mới nhất của Bộ GD - ĐT

   + Ngoại ngữ : 100% giáo viên nước ngoài giảng dạy và tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế  IELTS, TOEFL, chứng chỉ 6 bậc Châu Âu (A1, A2, B1, B2…).

   + Được tư vấn du học, tư vấn xuất khẩu lao động miễn phí.

   + Được tham gia các lớp giáo dục kỹ năng sống, các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa..

3. Thời gian học tập: 

     -  Học sinh tốt nghiệp THCS: Lịch học từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

-  Người đi làm: Có thể học ngoài giờ hành chính

   (Nhà trường có kí túc xá cho những học sinh ở xa.)

4. Học phí: Theo quy định của HĐND tỉnh Hải Dương

5. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ tháng 6 đến hết tháng 8/2019 vào tất cả các ngày trong tuần

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tuyển sinh và phòng Quản lý chuyên môn 2 - Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương

Địa chỉ: 310 Đại lộ Nguyễn Lương Bằng - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220.6258.305 - 0220.6258.310.

Vậy chúng tôi kính đề nghị Lãnh đạo các phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các Phường ,  Ban giám hiệu các trường THCS thông báo cho học sinh và Cha mẹ học sinh được biết thông tin trên đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ tuyển sinh của Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

     Đơn vị xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

-  Như kính gửi;

-  Lưu VT.

                          KT. GIÁM ĐỐC

                             PHÓ GIÁM ĐỐC

 

  

 

 

                           Phạm Văn Trúc

                             


Lượt truy cập:
737352
Đang online:
9