Để đáp ứng nhu cầu đào tạo, cấp chứng nhận nghề công chứng, nghề luật sư cho thí sinh trong và ngoài tỉnh, Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương phối hợp với Học viện Tư pháp thông báo mở lớp Đào tạo nghề công chứng và nghề luật sư năm 2020

+

Căn cứ vào quyết định số 4909/QĐ-UBND ngày 23/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm GDTX tỉnh;

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo, cấp chứng nhận nghề công chứng, nghề luật sư cho thí sinh trong và ngoài tỉnh, Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương phối hợp với Học viện Tư pháp thông báo mở lớp Đào tạo nghề công chứng và nghề luật sư năm 2020, cụ thể như sau:

1. Chương trình đào tạo

+ Tên chương trình:  - Chương trình đào tạo nghề công chứng

                                  - Chương trình đào tạo nghề luật sư

 + Hình thức đào tạo: Đào tạo theo tín chỉ

 + Thời gian đào tạo: 12 tháng;

 + Văn bằng sau tốt nghiệp:

       - Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng;

       - Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề luật sư.

 + Địa điểm học: Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương.

2. Đối tượng: Người có trình độ cử nhân luật trở lên

3. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

4. Lớp học: Cuối tuần (Thứ 7, Chủ nhật hàng tuần)

5. Kinh phí: Theo quy định Học viện Tư pháp

6. Hồ sơ dự tuyển và thủ tục nộp

    Mỗi thí sinh nộp 02 hồ sơ theo mẫu của Học viện Tư pháp gồm:

- 02 Sơ yếu lý lịch (theo mẫu của Học viện Tư pháp);

- 02 phiếu đăng ký đào tạo có dán ảnh;

- 02 bản sao công chứng  hoặc chứng thực bằng tốt nghiệp cử nhân luật trở lên;

- 04 ảnh 4x6 ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh ở mặt sau ảnh;

- 02 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

7. Địa chỉ đăng ký và liên hệ: Phòng Đào tạo ngắn hạn, Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương; (310 Nguyễn Lương Bằng, tp. Hải Dương).

ĐT: 0220.6258.314 - 0936.479.209