Phòng Quản lý Đào tạo- Trung tâm GDTX- Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương thông báo tuyển sinh các lớp liên kết đào tạo Đại học, bồi dưỡng ngắn hạn tháng 10 năm 2021.

+
Xem ảnh gốc

🎯 Học viên có nhu cầu vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý đào tạo, Trung tâm GDTX- Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương. 

🎯 Đ.c Số 310, đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương.

🎯 Điện thoại: 0220 6258 310/ 0963 786 186

---------

👉👉👉Trung tâm GDTX- Ngoại ngữ, Tin học tỉnh Hải Dương

🏠 310 Nguyễn Lương Bằng

🌎 http://gdtxtinhhaiduong.edu.vn/

📧 gdtxhaiduong@gmail.com