Thưc hiện kế hoạch số 4808 /KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Hải Dương về Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh;
Thực hiện công văn Số: 1090/UBND-VP ngày 2 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh V/v giao nhiệm vụ liên kết đào tạo nâng trình độ chuẩn cho giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tại Trung tâm GDTX-Ngoại ngữ, tin học tỉnh.
Ngày 13/4/2021, Sở GD&ĐT ban hành công văn số : 378/SGDĐT- TCCB gửi các phòng giáo dục các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các lớp đào tạo nâng trình độ chuẩn năm 2021 theo hoạch số: 4808 /KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh.

+
Xem ảnh gốc


Theo đó, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Ngoại ngữ, Tin học tỉnh được giao nhiệm vụ liên kết với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đào tạo nâng trình độ chuẩn cho các đối tượng như sau:
 1. Đối tượng: giáo viên mầm non, tiểu học, THCS thuộc đối tượng thực hiện nâng trình độ theo chuẩn quy định, gồm: 
- Giáo viên mầm non: Liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng mầm non lên trình độ đại học;
- Giáo viên tiểu học: liên thông từ trình độ cao đẳng tiểu học lên trình độ đại học.
- Giáo viên trung học cơ sở: liên thông từ trình độ cao đẳng theo chuyên ngành đào tạo lên trình độ đại.
 2. Hình thức tuyển: thi tuyển đầu vào. Hồ sơ mua tại Phòng Quản lý đào tạo, Trung tâm GDTX- Ngoại ngữ, Tin học tỉnh. 
 3. Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Quản lý đào tạo, Trung tâm GDTX- Ngoại ngữ, Tin học tỉnh. SDT: 0963786186.
4. Lưu ý:
 Trung tâm GDTX-NN,TH tỉnh Hải Dương đã liên kết với Trường ĐHSP Hà Nội tổ chức kỳ thi tuyển sinh đầu vào các lớp nâng chuẩn giáo viên đợt 1 vào ngày 06-07/11/2021 các ngành sư phạm: Mầm non, Tiểu học, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngữ văn.
Hiện nay Trung tâm sẽ tiếp tục thu hồ sơ tuyển sinh bổ sung đến ngày 30/12/2021 cho những giáo viên nào chưa đạt chuẩn, chưa biết thông tin mà có nguyện vọng muốn tiếp tục được thi và học cùng với các lớp đại học thuộc các chuyên ngành trên.

Liên hệ: Phòng Quản lý đào tạo, Trung tâm GDTX- NN,TH tỉnh Hải Dương qua HOTLINE: 0963.786.186